Thumbnail

Bạn thường hay nghe đến thuật ngữ “RSS”, vậy cụ thể thì nó là gì và Opera giúp chúng ta sử dụng RSS ra sao? Về lý thuyết, RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và...

» Read more

Hôm nay chúng tôi bắt đầu tung ra phiên bản mới của Opera Max. Là người dẫn đầu trong việc quản lý dữ liệu và tiết kiệm dữ liệu ứng dụng cho Android, Opera Max cung cấp các công cụ để giúp bạn quản lý dễ dàng hơn dữ liệu đã sử dụng trên các...

» Read more