Người sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam chủ yếu là game thủ và tín đồ shopping

Thumbnail

Điện thoại phổ thông vẫn có chỗ đứng, tuy nhiên trào lưu dùng smartphone đang gia tăng nhanh chóng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua giá trị cao, truyền thông đa phương tiện và video quảng cáo Theo Báo cáo Quý 3 về Tình hình quảng cáo trên di động của Opera Mediaworks...

» Read more

Nén video để xem nhiều hơn trên Opera dành cho Android

Bạn đã cài đặt phiên bản mới Opera hoặc Opera Mini dành cho Android chưa? Nếu rồi, bạn sẽ thấy logo Opera mới trên phiên bản này. Bộ nhận diện thương hiệu mới ngoài việc làm cho trình duyệt của bạn dễ nhìn và đẹp hơn còn giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn....

» Read more