Opera 31 dành cho máy tính ra mắt người dùng

Thumbnail

Ngày hôm nay, Opera 31 dành cho máy tính chính thức ra mắt người dùng với những đặc tính nổi bật sau: Tăng tốc Opera 31 Sự thay đổi đáng kể nhất ở phiên bản Opera 31 chúng tôi muốn giới thiệu là thời gian khởi động. Opera cho máy tính bây giờ bắt đầu...

» Read more

Cá nhân hóa trên Opera Mini dành cho Windows Phone

Trong mùa hè này, chúng tôi muốn mang đến cho bạn bản cập nhật Opera Mini dành cho Windows Phone. Như các bạn đã biết, điện thoại ngày nay là vật bất ly thân cho tất cả mọi người, nên ai cũng muốn chọn điện thoại và thiết lập những cài đặt phù hợp với...

» Read more