Opera tips

Tải nhiều ảnh và video hơn với bản mới của Opera Mini trên Android

Bản mới nhất của Opera Mini trên Android, ra mắt hôm nay, đem đến một trình quản lý tải xuống đã được nâng cấp, giúp bạn quản lý và kiểm soát tốt hơn việc tải về nội dung trang web, bao gồm ảnh và video.
social-mini-android-12-download-notification-VN copy
Chương trình quản lý tải xuống là tính năng được trông đợi rất nhiều ở Việt Nam. Theo một khảo sát với người dùng Opera Mini ở Việt Nam, 64% người tham gia trả lời đánh giá tải xuống là một tính năng “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”.

Kiểm soát tiến trình tải xuống tốt hơn

Với trình quản lý tải xuống mới của Opera, bạn có thể:
● Kiểm soát số lượng tập tin bạn tải về cùng lúc. Ví dụ như giới hạn để Opera Mini chỉ tải xuống trong khoảng một đến năm tập tin khi đang dùng Internet di động, hoặc thiết lập không giới hạn việc tải xuống nếu đang có kết nối Wi-Fi nhanh.
social-mini-android-13-concurrent-downloads-vi
● Được thông báo khi tải về tập tin dung lượng lớn hơn 15 MB. Thiết lập chỉ tải về các tập tin lớn đó khi đang có kết nối Wi-Fi để tiết kiệm gói cước Internet di động của bạn.
social-mini-android-13-large-downloads-vi
● Quyết định lưu các tập tin đã tải xuống ở một nơi mặc định, hoặc chọn nơi lưu cho mỗi lần tải xuống.

Truy xuất đến loại nội dung bạn muốn dễ dàng hơn

Sau mạng xã hội, tìm kiếm trên web là hoạt động phổ biến thứ hai của người dùng Opera Mini. Để giúp bạn tìm kiếm trực quan hơn, Opera Mini đã cải tiến thanh tìm kiếm. Bạn có thể chọn một chuyên mục cho các kết quả tìm kiếm – web, ảnh, video hay tin tức – trước khi nhấn nút Go. Thanh tìm kiếm mới này có trong giao diện ứng dụng cổ điển của Opera Mini.
social-mini-android-13-speed-dial-vi

Opera Mini là trình duyệt nổi tiếng về công nghệ nén có khả năng giảm đến 90% dung lượng dữ liệu ban đầu. Điều này giúp việc duyệt web với Opera Mini nhanh hơn, và cũng là giúp bạn tiết kiệm lưu lượng dữ liệu. Với Opera Mini, bạn có thể xem các video yêu thích và ảnh của kì nghỉ nhanh hơn, trong khi cũng có thể tải về những nội dung yêu thích dễ dàng hơn.


User commentsOpera

You deserve a better browser

Opera's free VPN, Ad blocker, and Flow file sharing. Just a few of the must-have features built into Opera for faster, smoother and distraction-free browsing designed to improve your online experience.

Download now