Browser

Opera là trình duyệt nhanh nhất trong một cuộc thi

Trong một cuộc thi nhỏ về trình duyệt gần đây do trang web PC World – 1 trong những web nổi tiếng về công nghệ tổ chức vơi sự tham gia của 5 trình duyệt: Opera, Firefox, Chrome, Microsoft Edge và Internet Explorer. Các yếu tố được đem ra so sánh bao gồm: tốc độ, sự tiện lợi và hiệu quả, cuộc thi mang tên Trình duyệt tốt nhất năm 2015.

PC World đã tiến hành thử nghiệm trên 30 trang web khác nhau, bao gồm cả Amazon hoặc CNN, ban giám khảo đã mở tất cả các trang web này theo nhiều cách khác nhau – là những cách mà người dùng mở. Trong điều kiện bình thường, trình duyệt nào tải dữ liệu web về nhanh nhất sẽ được giải.

Và chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, khi trình duyệt Opera đã xuất sắc vượt qua các đối thủ trong phần thi này trở thành trình duyệt nhanh nhất. Opera đã tải trang không có Flash về trong vòng 1.64 giây, có Flash trong vòng 2.21 giây. Kết quả này nhanh hơn Google Chrome 44 (1.8 giây và 2.33 giây) và Firefox 39 (2.6 giây và 5.59 giây).

Tải Opera 32 về để trải nghiệm tốc độ của trình duyệt nhanh nhất thế giới nào!


User commentsOpera

You deserve a better browser

Opera's free VPN, Ad blocker, and Flow file sharing. Just a few of the must-have features built into Opera for faster, smoother and distraction-free browsing designed to improve your online experience.

Download now