Uncategorized

Làm thế nào để duyệt web an toàn trên mạng Wi-Fi công cộng

Chào mọi người. Nhiều người trong số các bạn nhận thấy rằng có nhiều làn sóng mới về vấn đề an ninh trên tin tức và internet.

Với Opera Max – ứng dụng dữ liệu tiết kiệm cho Android đã bắt đầu hỗ trợ các kết nối Wi-Fi, chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích để cung cấp một số mẹo bảo mật cho bạn khi đang sử dụng Wi-Fi công cộng. Sigbjørn Vik, chuyên gia bảo mật tại Opera, sẽ cho chúng ta một số kiến thức về cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên web và khi duyệt web.

Loại thông tin cá nhân nào có thể nguy hiểm khi chúng ta duyệt trên Wi-Fi công cộng?

Các vấn đề điển hình tất nhiên là các mật khẩu dùng để đăng nhập vào các nơi khác. Nhưng, bất cứ điều gì đang được gửi qua mạng có thể có khả năng bị kiểm tra, bao gồm cả số thẻ tín dụng và thông tin liên lạc cá nhân. Trong một số trường hợp, thậm chí cập nhật nền của các ứng dụng, các phần mở rộng và các chương trình có thể bị lừa cài đặt một cái gì đó xấu.

Có thể có một mạng Wifi an toàn hơn so với cái khác không?

Thật không may, nhiều Wifi được thiết lập để nắm bắt thông tin liên lạc an toàn và mong muốn người dùng chấp nhận chứng chỉ máy chủ của họ. Một khi chấp nhận, nó có thể được tái sử dụng sau này mà không cho người sử dụng thực hiện. Vì vậy, Wifi công cộng là một thiết lập vốn đã không an toàn.

Đối với bất kỳ thông tin liên lạc được gửi đi không được mã hóa, rất khó để xác định sự an toàn của mạng Wi-Fi. Việc giao tiếp giữa người sử dụng và chủ sở hữu Wi-Fi vẫn chưa sâu (và do đó thông tin của mọi người dễ bị nghe trộm), nhưng không có phương pháp nào đủ thân thiện và dễ dàng- dễ hiểu, phổ cập để kiểm tra giao tiếp này. Thậm chí nếu các bên thứ ba có thể không nghe lén, ta vẫn phải tin tưởng chủ sở hữu của các mạng Wi-Fi, đó cũng là khó khăn để đánh giá. Trong hầu hết các trường hợp, giao tiếp đó khó có thể xác định ai là chủ sở hữu của mạng.

Một số lời khuyên đễ giữ an toàn khi sử dụng mạng công cộng

1. Cố gắng tránh việc chấp nhận chứng chỉ không hợp lệ. Nếu việc mở trang đầu tiên yêu cầu một chứng chỉ, cố gắng đi đến một trang http thông thường và xem liệu rằng nó có yêu cầu bạn phải đăng nhập vào Wi-Fi thay vì mở trang đó ra. Nếu nó yêu cầu bạn cần phải chấp nhận một chứng chỉ không hợp lệ để đăng nhập vào mạng, khởi động lại trình duyệt của bạn ngay sau đó. Việc duy trì trạng thái đăng nhập là bình thường, nhưng nên loại bỏ việc chấp nhận giấy chứng nhận không hợp lệ.

2. Đảm bảo các kết nối đến các trang web được an toàn. Hãy nhận biết rằng bất cứ điều gì được gửi qua kết nối không được mã hóa sẽ được hiển thị cho một số ít bên thứ ba trên Wi-Fi công cộng. Nếu bạn muốn tránh điều này, hãy sử dụng VPN.

Nếu bạn không may mắn và thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ thông qua một kết nối Wifi công cộng, những điều gì (tồi tệ) có thể xảy ra với nó?

Trộm cắp tiền là một trong số những khả năng khủng khiếp. Các máy tính cũng có thể sẽ nhận phần mềm độc hại thông qua việc chấp nhận các kết nối không an toàn. Nó sẽ phụ thuộc vào những người có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Có những mối quan tâm khác biệt trên điện thoại di động?

Có thể có sự khác biệt nhỏ. Ví dụ, trên một chiếc điện thoại di động, chấp nhận một chứng chỉ không hợp lệ trong các trình duyệt có thể có khả năng chấp nhận nó và cũng chấp nhận cho phần còn lại của hệ điều hành. Các giá trị của dữ liệu lưu giữ hoặc sử dụng trên điện thoại di động cũng có thể khác hơn mà giữ trên máy tính xách tay và máy tính để bàn.

Để biết thêm mẹo bảo mật, Kiểm tra blog của Sigbjørn cho thêm lời khuyên duyệt web an toàn. Bình luận dưới đây nếu bạn có một câu hỏi cho Sigbjørn. 🙂


User commentsOpera

You deserve a better browser

Opera's free VPN, Ad blocker, and Flow file sharing. Just a few of the must-have features built into Opera for faster, smoother and distraction-free browsing designed to improve your online experience.

Download now