Uncategorized

Bạn đã sở hữu điện thoại Asha chưa? Tin vui đây!

Bạn đang dùng hoặc có ý định dùng điện thoại Microsoft hoặc Asha? Tin vui là nay Opera Mini đã trở thành trình duyệt mặc định cho máy Microsoft và Asha.

Điều này mang đến gì cho bạn?
Nay, bạn đã có thể thỏa thích dùng internet với chi phí tiết kiệm hơn. Với công nghệ nén dữ liệu của Opera Mini, bạn có thể tiết kiệm lên đến 90% dung lượng dữ liệu.
opera-mini-asha-microsoft

Nếu đã sở hữu điện thoại Microsoft hoặc Asha, bạn sẽ nhận được lời nhắc và hướng dẫn cập nhật trình duyệt thành Opera Mini trong thời gian gần nhất.

Hoặc hành động ngay, click vào đây để tải về.

Chúc bạn có nhiều khám phá mới với Opera Mini!


User commentsOpera

You deserve a better browser

Opera's free VPN, Ad blocker, and Flow file sharing. Just a few of the must-have features built into Opera for faster, smoother and distraction-free browsing designed to improve your online experience.

Download now